Martin Jonsson

4 Konstverk

  Martin Jonsson
  Celestial face
  Olja, 33 x 41 cm 10 000 kr
  Martin Jonsson
  Der König
  Olja, 24 x 30 cm 7 000 kr
  Martin Jonsson
  The cover up
  Olja, 72 x 66 cm 16 000 kr
  Martin Jonsson
  Caught In Between
  Olja, 28 x 24 cm 7 500 kr